CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно света

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно света
jsou tenm servrovna rok co rok znovu a znovu, podle znmho klasikova hesla: co ten to blbec.

Budu pi exaktnm men jejich jalovosti pouvat svj vynlez tlachomr (kde T je jednotka tlachu).

1) Nejaktulnj tma (u tinct rok povodn.

Povode sama o sob nen dn tlach, je to kruciln.

Jen kdyby se pravideln kolem nich nerojily alibistick spekulace, patn zastrajc nae ern svdom, mru zavinn a nevli alespo zmrnit jejich nsledky.

Mm na mysli vdecky podloen vahy typu: pi tak velkm spadu vody na metr tveren neme lovk nic dlat, tomu se prost nedalo zabrnit, jedin, co meme udlat je se na to pipravit.

Kdy namtnete, e vodu je nutno zadret u v horskch pramennch oblastech, holosen tu nekcet a nedlat betonov koryta, naopak revitalizovat slat, bainy, rozlivov louky, namsto tvrdohlav zstavby u ek peovat o lun lesy a poldry, rozbjet narovnan.

Jene prv ty centimetry nkdy rozhoduj o byt a nebyt lidskch sdel a majetk, eventuln ivot!

Kad, kdo v roce 2002 vidl na vltavskm nbe pobl Karlovch lzn rozhnvanou nejdel eskou eku vystouplou a tsn k okraji nouzov zbrany, pochop jalovost podobnch e (kolik centimetr tenkrt schzelo, aby nebylo zatopeno kompletn Star Msto?).

Navrhuji udlit tomuto alibistickmu tlachu osm T z deseti monch.

Bylo by kulturn barbarstv ji odstraovat!

Jindy zase: v danm prosted je to pst na oko!

A tak se na ton pkn mediln tome lto co lto cel desetilet, v podstat od chvle, kdy jsme ji jako de facto ernou stavbu pi dosti o zapsn do svtovho seznamu kulturnho ddictv (unesco) zatajili.

Oblben esk salmov metoda.
More

Порно насильно

Url/./url datum zveejnn: odpovdt na inzert, koupm na zahradu v Ostopovicich maringotku, karavan i obytn.

Ppadn nabdky na Dkuji datum zveejnn: odpovdt na inzert, batoh…

02 Jan 2020, 16:19

Порно каналы

Boy
02 Jan 2020, 12:15

Порно ганг

Porno, JB
02 Jan 2020, 22:24

Порно япония

Photo
02 Jan 2020, 19:23
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>